Upiši se on-line
+381 69 7797 34 +381 11 266 77 88
logo gold signal
On-line Testovi

Test 81. Pitanje: Motokultivator je prikazan na slici broj:
2. Pitanje: Svetlosni znak na vozilu policije prikazan na slici označava:3. Pitanje: Znak koji daje policijski službenik prikazan na slici označava da:4. Pitanje: Uređaji za davanјe svetlosnih saobraćajnih znakova su:
5. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:6. Pitanje: Oznaka prikazana na slici („Saobraćajna površina za posebne namene“) označava:7. Pitanje: Dopunska tabla prikazana na slici, postavlјena uz saobraćajni znak „Parkiralište“, označava:8. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:9. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:10. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:11. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:12. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:13. Pitanje: Izričita naredba data saobraćajnim znakom na slici važi:14. Pitanje: Izričita naredba data saobraćajnim znakom na slici važi:15. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici vozilo policije se:


16. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, vozač se sa autoputa isključuje na propisan način putanjom označenom brojem:17. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici motorno vozilo koje vuče neispravno motorno vozilo:


18. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici vozilo (sa uključenim svim pokazivačima pravca) koje je zaustavljeno na mestu da vozači vozila koja se kreću istim smerom ne mogu ili teško mogu blagovremeno da ga uoče:


19. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, vozaču plavog vozila:20. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, u blizini tramvajskih šina, propisno je parkirano:21. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:


22. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, vozaču crnog vozila preticanje:


23. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici vozač vozila koje pretiče, posle preticanja teretnog vozila:24. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici preticanje:


25. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici kretanje vozila unazad:26. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:27. Pitanje: Vozač vozila koje se kreće neposredno iza vozila policije sa prvenstvom prolaza iz kojeg policijski službenik daje znake i naredbe:
28. Pitanje: Vozač koji pri skretanju preseca biciklističku stazu:
29. Pitanje: Na putu u naselju gde brzina nije ograničena postavljenim saobraćajnim znakom, vozač ne sme da se kreće brzinom većom od:
30. Pitanje: U cilju primene pravila o mimoilaženju na delu puta koji je saobraćajnim znakom označen kao opasan uspon, odnosno kao opasna nizbrsdica, vozila se klasifikuju od više ka nižoj vrsti na sledeći način:
31. Pitanje: Vozač sme naglo da uspori vozilo:
32. Pitanje: Na putu u naselju sa najmanje dve saobraćajne trake za isti smer, vozač:
33. Pitanje: Za vreme vožnje vozač može koristiti telefon:
34. Pitanje: Da li je vozač dužan da bez odlaganja postupi po nalogu ovlašćenog lica i omogući vršenje kontrolnog tehničkog pregleda?
35. Pitanje: Policijski službenik će privremeno isključiti iz saobraćaja vozača koji: (Zaokruži dva tačna odgovora)

36. Pitanje: Vozač vozila koje vuče neispravno vozilo, kada ne postavi na oba vozila sigurnosni trougao na propisan način, kazniće se:
37. Pitanje: Vlasnik vozila kojim je učinjen prekršaj u slučaju kada vozač koji je upravljao vozilom prilikom izvršenja prekršaja nije identifikovan, kazniće se:
38. Pitanje: Vozač vozila kojim se obavlja javni prevoz stvari, kada upravlja vozilom u saobraćaju na putu:
39. Pitanje: Kandidat za vozača za vreme praktične obuke mora imati i staviti na uvid: (zaokruži tri tačna odgovora)40. Pitanje: Da bi se lica prevozila na spoljnim delovima vozila i priključnog vozila moraju biti istovremeno ispunjeni sledeći uslovi: (Zaokružiti dva tačna odgovora)


41. Pitanje: Na vozilima mora biti ugrađeno i izvedeno svetlo zadnje registarske tablice, tako da daje svetlost:
42. Pitanje: Na kontrolni tehnički pregled se može uputiti vozilo:


Završi test

Vreme:

60:00
Pozovite nas
069779734