Upiši se on-line
+381 69 7797 34 +381 11 266 77 88
logo gold signal
On-line Testovi

Test 41. Pitanje: Svetlosni saobraćajni znak prikazan na slici, ima značenje:2. Pitanje: Znako koji daje policijski službenik prikazan na slici označava:3. Pitanje: Svetlsoni znak - dva treptuća ili rotaciona svetla plave boje na vozilu sa prvenstvom prolaza koje stoji na kolovozu, znači obavezu za vozače da: (zaokruži tri tačna odgovora)


4. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici iz saobraćajne trake nemenjene za kretanje pravo i skretanje ulevo svetlosnim saobraćajnim znakom:5. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:6. Pitanje: Saobraćajni znak koji označava blizinu raskrsnice na kojoj vozač mora da ustupi prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću po putu ne koji on nailazi,je:7. Pitanje: Dopusnka tabla prikazana na slici, postavljena uz saobraćajni znak, označava:8. Pitanje: Saobraćajni znak prikazan na slici označava:9. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:10. Pitanje: Oznaka na kolovozu prikazana na slici ("Polja za usmeravanje saobraćaja") označava:11. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:12. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:13. Pitanje: Saobraćajni znakovi se izvode tako da se sadržaj njihovih poruka:14. Pitanje: Vozač ne sme vozilom da vrši preticanje ili obilaženje vozila: (zaokruži dva tačna odgovora)

15. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, vozač se na autoput uključuje na propisan način putanjom označenom brojem:16. Pitanje: Preticanje vozač sme da vrši samo: (zaokruži dva tačna odgovora)

17. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, propisno je parkirano vozilo označeno brojem:18. Pitanje: Vozač putničkog vozila prikazanog na slici, dužan je da se kreće brzinom koja nije veća od:
19. Pitanje: Na autoputu van naselja, nje dozvoljeno kretanje brzinom većom od:

20. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici dužni ste da se krećete brzinom: (zaokruži dva tačna odgovora)
21. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, na autoputu:22. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici preticanje na propisan način vrši vozač vozila označenog brojem:23. Pitanje: Na putu na kome postoje najmanje dve saobraćajne trake namenjene za saobraćaj vozila u istom smeru, na kome su kolone vozila, brže kretanje vozila u jednoj traci od kretanja vozila u drugoj traci:
24. Pitanje: Uređaji za davanje posebnih zvučnih i svetlosnih znakova vozila pod pratnjom mogu se upotrebljavati samo:
25. Pitanje: Vozač kojem je dozvoljen prolaz prema svetlosnom saobraćajnom znaku, pri nailasku na pešački prelaz preko koga prelazi pešak:
26. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici dužni ste da:27. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, vozilu za auto taksi prevoz putnika koje se sa parking mesta uključuje u saobraćaj:28. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:29. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici skretanje ulevo je dozvoljeno iz saobraćajne trake označene brojem:30. Pitanje: Nakon uveravanja da sme da otpočne željenu radnju vozač:
31. Pitanje: U slučaju kada se značenje svetlosnog saobraćajnog znaka razlikuje od značenja saobraćajnog znaka vozač je dužan da postupi po:
32. Pitanje: Vozaču koji postupi suprotno postavljenom saobraćajnom znaku, zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom:


33. Pitanje: Troškove kontrolnog tehničkog pregleda snosi
34. Pitanje: Na četvorociklu nije dozvoljeno prevoziti dete mlađe od:
35. Pitanje: Vozilo mora biti opterećeno tako da:
36. Pitanje: Vozilo koje je isključeno iz saobraćaja:
37. Pitanje: Vozač mora isključiti motor kojim upravlja:
38. Pitanje: Uzimanje uzorka krvi, odnosno urina, radi utvrđivanja prisustva alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci u organizmu učesnika saobraćajne nezgode u kojoj ima poginulih odnosnopovređenih lica:
39. Pitanje: Motorno vozilo, kojim upravlja vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom "P", koja mora biti postavljena na vidnom mestu:
40. Pitanje: Nedelja je vremenski period:
41. Pitanje: Prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji dolazi iz suprotnog smera je:

42. Pitanje: Vozač koji je pod dejstvom alkolola, odnosno psihoaktivnih supstanci:Završi test

Vreme:

60:00
Pozovite nas
069779734