Upiši se on-line
+381 69 7797 34 +381 11 266 77 88
logo gold signal
On-line Testovi

Test 321. Pitanje: Vozač vozila na slici:2. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, kada policijski službenik daje svetlosni znak baterijskom lampom koja emituje postojano crveno svetlo mašući upravno na uzdužnu osu puta, dužni ste da:3. Pitanje: Znak koji daje policijski službenik prikazan na slici označava:4. Pitanje: Dopunska tabla prikazana na slici, postavlјena uz saobraćajni znak „Parkiralište”, označava:5. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:6. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:7. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:8. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:9. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:10. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:11. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:12. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:13. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:14. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:15. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:16. Pitanje: Izričita naredba data saobraćajnim znakom na slici važi:17. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:18. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:19. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:20. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:


21. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici na parkiranom vozilu noćna svetla:


22. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici na parkiranom vozilu noćna svetla:


23. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici na parkiranom vozilu noćna svetla:


24. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici parkiranje vozila:25. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici parkiranje vozila na trotoaru:26. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:
27. Pitanje: Na putu koji je prekriven snegom preticanje:28. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, na putu sa tri saobraćajne trake po klizavom kolovozu, preticanje:


29. Pitanje: Na početku prevoja, u situaciji prikazanoj na slici, preticanje:


30. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, ako se vozač žutog vozila uverio da može izvršiti preticanje bez ugrožavanja i ometanja saobraćaja iz suprotnog smera, odnosno da može bez ometanja ući između svih vozila koje pretiče, dozvoljeno mu je preticanje:31. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici preticanje kolone vozila:


32. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:33. Pitanje: Znak prikazan na slici označava:34. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici vozači vozila: pitanje 38 pravila saobraćaja35. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici postupanje vozača vozila regulisano je: (Zaokružiti dva tačna odgovora)
36. Pitanje: Na raskrsnici sa kružnim tokom saobraćaja:
37. Pitanje: Neposredno ispred raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja:
38. Pitanje: Obilaženje saobraćajnom trakom namenjenom za kretanje vozila iz suprotnog smera, pri čemu se prelazi preko neisprekidane uzdužne linije, je dozvoljeno:
39. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:40. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:41. Pitanje: Znak koji daje policijski službenik prikazan na slici, kada se nalazi na kolovozu, označava:42. Pitanje: Vozač ne sme vozilom da vrši preticanje ili obilaženje: (zaokruži dva tačna odgovora)Završi test

Vreme:

60:00
Pozovite nas
069779734