Upiši se on-line
+381 69 7797 34 +381 11 266 77 88
logo gold signal
On-line Testovi

Test 311. Pitanje: U oznaci pneumatika 195/65 R 16 89 H dimenzije su iskazane kodovima: (zaokruži dva tačna odgovora)


2. Pitanje: Ispuštanje, odnosno odlaganje materije i otpada, kojim se ugrožava život i zdravlje ljudi, životinja, biljaka ili zagađuje životnu sredinu:
3. Pitanje: Brzina kretanja vozila u naselju, na delu puta ili ulice u neposrednoj blizini škole ("Zona škole"), je ograničena do:
4. Pitanje: Deo puta, ulice ili naselja u kojoj je brzina kretanja vozila ograničena do 30 km/h je:
5. Pitanje: Motorno vozilo je motokultivator ako istovremeno ispunjava najmanje sledeće uslove: (Zaokružiti tri tačna odgovora)6. Pitanje: Koje od navedenih uslova mora ispunјavati motoput: Broj potrebnih odgovora: 2


7. Pitanje: Motorno vozilo, koje ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom koji nije na benzin, je motocikl ako istovremeno najmanje ispunjava sledeće uslove: (Zaokružiti dva tačna odgovora)


8. Pitanje: Motorno vozilo, sa električnim pogonom, je moped ako istovremeno ispunjava sledeće uslove: (Zaokružiti tri tačna odgovora)9. Pitanje: Zaprežno vozilo je prikazano na slici broj:
10. Pitanje: Priklјučno vozilo je prikazano na slici broj:
11. Pitanje: Motorno vozilo, sa električnim pogonom, namenјeno za izvođenјe određenih radova, sa četiri točka, najveće trajne nominalne snage 120 kW, čija je masa 1.500 kg i najveća konstruktivna brzina kretanјa 40 km/h, je:
12. Pitanje: Motorno vozilo koje ima motor sa unutrašnјim sagorevanјem sa pogonom koji nije na benzin, četiri točka, najveću efektivnu snagu 20 kW, čija je masa 500 kg i koje ima 5 mesta za sedenјe uklјučujući i mesto za sedenјe vozača, je:
13. Pitanje: Motorno vozilo čija je najveća konstruktivna brzina 50 km/h i koje ima tri točka simetrično raspoređena u odnosu na srednјu podužnu ravan vozila i motor sa unutrašnјim sagorevanјem sa pogonom na benzin čija je najveća efektivna snaga 5 kW, je:

14. Pitanje: Na kolovozu pored pešačkog prelaza koji se nalazi u zoni škole izvodi se natpis:
15. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:16. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:17. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:18. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:19. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:20. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:21. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:22. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici zaustavljeno vozilo:


23. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, gde svako od vozila na raskrsnici ima prvenstvo prolaza u odnosu na vozilo koje mu dolazi sa leve strane, postupanje kojimćete omogućiti nbezbedan prolazak kroz raskrsnicu je da:24. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici prvenstvo prolaza ima vozilo označeno brojem:


25. Pitanje: Vozilo pod pratnjom:
26. Pitanje: Na motoputu:
27. Pitanje: Na autoputu sa više saobraćajnih traka namenjenih kretanju vozila u jednom smeru, vozač motornog vozila:
28. Pitanje: Priključno vozilo u saobraćaju na putu smeju da vuku: (zaokružiti dva tačna odgovora)

29. Pitanje: Odstojanje između vučnog i vučenog motornog vozila, ako se vuče užetom, mora da iznosi:
30. Pitanje: Kada se motorno vozilo vuče, lice koje upravlja vučenim vozilom:
31. Pitanje: Sigurnosni trougao postavlja se na kolovoz iza zaustavljeng vozila, u vertikalnom položaju, tako da vozač koji nailazi iz smera na kome je znak postavljen nože blagovremeno da zaustavi vozilo, odnosno da bezbedno obiđe zaustavljeno vozilo, pri čemu njegova udaljenost od zaustavljenog vozila na putu u naselju ne može biti manja od:
32. Pitanje: Vozač ne sme da zaustavi ili parkira vozilo na: (zaokružiti dva tačna odgovora)

33. Pitanje: Svetlosni znak upozorenja daje se uzastopnim ili naizmeničnim paljenjem:
34. Pitanje: Vozač ne sme vozilom da vrši preticanje ili obilaženje: (zaokruži dva tačna odgovora)

35. Pitanje: Ako vozilo kojim je upravljao vozač koji je isključen iz saobraćaja ometa nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja, policijski službenik može:
36. Pitanje: Vozaču koji upravlja motornim vozilom kada je njegovoj vozačkoj dozvoli istekao rok važenja najviše šest meseci, zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom:37. Pitanje: Vozaču koji upravlja vozilom kada je njegovoj vozačkoj dozvoli istekao rok važenja više od šest meseci, zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom:38. Pitanje: Teret koji na teretnom ili priključnom vozilu prelazi najistureniju tačku na zadnjoj strani vozila mora biti označen:
39. Pitanje: U saobraćaju na putu:
40. Pitanje: U slučaju kada se značenje svetlosnog saobraćajnog znaka razlikuje od značenja saobraćajnog znaka vozač je dužan da postupi po:
41. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici kada skrećete udesno na prvom izlazu:


42. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici vozaču vozila označenog sa brojem 1:

Završi test

Vreme:

60:00
Pozovite nas
069779734