Upiši se on-line
+381 69 7797 34 +381 11 266 77 88
logo gold signal
On-line Testovi

Test 3



1. Pitanje: Policijski službenik propisane znake kojima se naređuje zaustavljanje vozila:








2. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici dužni ste da:











3. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, svetlosni saobraćajni znak koji reguliše skretanje ulevo na raskrsnici, označava:











4. Pitanje: Na prilazima raskrsnici sa više saobraćajnih traka:








5. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:











6. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, razdelna linija je označena brojevima:












7. Pitanje: Dopusnka tabla prikazana na slici, postavljena uz saobraćajni znak "Parkiralište", označava:











8. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:











9. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:











10. Pitanje: Naredba izražena saobraćajnim znakom izričite naredbe važi od:








11. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:











12. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:











13. Pitanje: Svetlosna oznaka na putu van naseljenih mesta prikazana naslici označava:











14. Pitanje: Vozač koji skreće na bočni put kada mu je svetlosnim saobraćajnim znakom dozvoljen prolaz i nailazi na pešački prelaz na ulazu na bočni put, preko koga prelazi dete:








15. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici parkiranje:










16. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, nakon saobraćajnog znaka, dužni ste da se krećete brzinom koja nije veća:












17. Pitanje: Na motoputu van naselja, nije dozvoljeno kretanje brzinom većom od:









18. Pitanje: Preticanje se vrši sa:








19. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici (crveno vozilo skreće na raskrsnici ulevo), vozaču žutog vozila koji zadržava pravac kretanja:











20. Pitanje: Posle preticanja ili obilaženja vozač je dužan da:








21. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici vozaču plavog vozila preticanje:











22. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, na putu van naselja, preticanje Vam je dozvoljeno:











23. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici preticanje:










24. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici dužni ste da:











25. Pitanje: Vozač koji se približava raskrsnici dužan je da prilagodi vožnju: (zaokruži dva tačna odgovora)









26. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:












27. Pitanje: Motoputem dozvoljeno je kretanje: (zaokruži dva tačna odgovora)









28. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici kada skrećete udesno na prvom izlazu:










29. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, kao kandidat za vozača, krećete se na:











30. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici postupanje vozača vozila:











31. Pitanje: Vozač koji u situaciji prikazanoj na slici vrši preticanje kolone vozila, kazniće se:











32. Pitanje: Vozač koji odbije da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola i/ili drugih psihoaktivnih supstanci će biti :








33. Pitanje: Prevoz lica u zatvorenom prostoru vozila koje se ne može iznutra otvoriti:








34. Pitanje: Pneumatici na vozilu:








35. Pitanje: Registrovano vozilo nakon isteka roka važenja registracione nalepnice, radi odlaska na tehnički pregled, opravku, odnosno ispitivanje, u saobraćaju na putu:








36. Pitanje: Koje od navedenih uslova mora ispunjavati motoput: (zaokruži dva tačna odgovora)










37. Pitanje: Ako učesnik u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je nastala manja materijalna šteta na drugom vozilu, zbog odsutnosti vozača drugog vozila, nije u mogućnosti da pruži lične podatke i podatke o osiguranju vozila, dužan je da?








38. Pitanje: Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, ne sme upravljati vozilom:








39. Pitanje: Vozač koji je pod dejstvom alkolola, odnosno psihoaktivnih supstanci:









40. Pitanje: Koji od nabrojanih uslova moraju biti istovremeno ispunjeni da bi se smatralo da je na putu kolona vozila: (zaokruži dva tačna odgovora)









41. Pitanje: Vozač je dužan da brzinu kretanja vozila prilagodi tako da: (zaokruži dva tačna odgovora)









42. Pitanje: Puni dnevni odmor vozača teretnog vozila ili skupa vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kg traje najmanje:






Završi test

Vreme:

60:00