Upiši se on-line
+381 69 7797 34 +381 11 266 77 88
logo gold signal
On-line Testovi

Test 291. Pitanje: Zaustavna traka je na slici označena brojevima:
2. Pitanje: Vozač koji je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je neko lice zadobilo telesne povrede, odnosno poginulo, ili je nastala velika materijalna šteta: (Zaokružiti dva tačna odgovora)

3. Pitanje: Vozač koji je probnu vozačku dozvolu stekao pre navršenih 18 godina života za vreme upravlјanјa motornim vozilom kategorije B:
4. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:5. Pitanje: Na delu puta na kome se izvode radovi regulisanјe saobraćaja mogu da obavlјaju najmanјe dva radnika određena od strane izvođača radova koji daju znakove:
6. Pitanje: Svetlosni saobraćajni znak prikazan na slici označava:


7. Pitanje: Na semaforima sa trobojnim svetlima kojima se reguliše kretanјe vozila, kada se svetla postavlјaju po horizontalnoj osi, jedno pored drugog, nјihov raspored je:
8. Pitanje: Svetlosni saobraćajni znak - zeleno svetlo koji daje semafor ima značenјe:
9. Pitanje: Oznaka prikazana na slici označava:10. Pitanje: Razdelna udvojena kombinovana linija označava:
11. Pitanje: Dopunska tabla prikazana na slici označava:12. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:13. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:14. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:15. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:16. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:17. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici prvenstvo prolaza ima vozilo označeno brojem:


18. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, vozač koji koristi saobraćajnu traku za uključivanje na autoput, nakon što se uverio da uključivanje može da izvrši na bezbedan način:


19. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, vučenje neispravnog vozila na propisan način vrši:20. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici prinudno zaustavljeno vozilo (sa postavljenim sigurnosnim trouglom):


21. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici parkiranje ili zaustavljanje vozila:22. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, na putu na kome se saobraćaj odvija u oba smera, vozaču crvenog vozila parkiranje je dozvoljeno neposredno uz:23. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici vozač putničkog vozila:


24. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, prema oznakama na kolovozu, vozaču putničkog vozila preticanje:25. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici preticanje:26. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, na delu puta koji je saobraćajnim znakomoznačen kao opasan uspon, odnosno kao opasna nizbrdica, na kome je mimoilaženje vozila nemoguće zbog suženja puta sa obe strane:27. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici kretanje vozila unazad:


28. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, na putu u naselju sa fizički odvojenim saobraćajnim trakama, pravilno se kreće:29. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici vozači vozila:30. Pitanje: Kada vozilo sa prvenstvom prolaza obezbeđuje prolaz vozilima koja se kreću iza njega, ostali učensnici u saobraćaju:
31. Pitanje: Na vozila sa prvenstvom prolaza, pod uslovom da ne ugrožavaju bezbednost drugih učesnika u saobraćaju, ne primenjuju se odredbe zakona o: (zaokružiti dva tačna odgovora)

32. Pitanje: Na motoputu:
33. Pitanje: Pre nego što napusti parkirano vozilo, vozač mora da:
34. Pitanje: U uslovima nedovoljne preglednosti, vozač je dužan da bezbedno uključenje u saobraćaj izvede:
35. Pitanje: Odgovornost za štete nastale od započinjanja uklanjanja do preuzimanja vozila snosi:
36. Pitanje: Kada je vozilo parkirano suprotno propisima, a vozač nije prisutan:
37. Pitanje: Vozač može zahtevati da se izvrši analiza krvi, odnosno krvi i urina ili drugih telesnih materija, u odgovarajućoj ustanovi, o sopstvenom trošku ako osporava rezultate dobijene izvršenim ispitivanjem pomoću odgovarajućih sredstava (alkometar, droga test i dr.):
38. Pitanje: Vozaču koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko železniče pruge kada im je svetlosnim saobraćajnim znakom kojim se najavljuje približavanje voza prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou bez branika zabranjen prolaz , zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom:39. Pitanje: Probna vozačka dozvola se može izdati licu koje ispunjava uslove za upravljanje vozililima kategorije B i: (zaokruži dva tačna odgovora)

40. Pitanje: U uslovima smanjene vidljivosti teret koji na putničkom vozilu prelazi najistureniju tačku na zadnjoj strani vozila mora biti označen:
41. Pitanje: U saobraćaju na putu nije dozvoljeno da se vozilo optereti: (zaokruži dva tačna odgovora)

42. Pitanje: Svetlost pokazivača pravca mora biti:


Završi test

Vreme:

60:00
Pozovite nas
069779734