Upiši se on-line
+381 69 7797 34 +381 11 266 77 88
logo gold signal
On-line Testovi

Test 281. Pitanje: Vozač je obavezan da se u zoni usporenog saobraćaja kreće tako da ne ometa kretanje pešaka i biciklista, brzinom:
2. Pitanje: Biciklistička staza je:
3. Pitanje: Saobraćajna traka za vozila javnog prevoza putnika na slici je označena brojevima:
4. Pitanje: Saobraćajna traka za isklјučivanјe je na slici označena brojem:
5. Pitanje: Vozač koji je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je neko lice zadobilo telesne povrede, odnosno poginulo, ili je nastala velika materijalna šteta dužan je da:
6. Pitanje: Znak policijskog službenika - horizontalno odručena ruka sa dlanom otvorene šake okrenutim na gore i lagano mahanјe podlaktice i šake savijanјem u laktu, prikazan na slici, označava da:7. Pitanje: Signalna tabla, prikazana na slici, postavlјa se:8. Pitanje: Svetlosni saobraćajni znak - istovremeno uklјučeno crveno i žuto svetlo koji daje semafor ima značenјe:
9. Pitanje: Oznaka prikazana na slici („Parking mesto“) označava:10. Pitanje: Oznaka prikazana na slici („Strelica“) služi za:11. Pitanje: Dopunska tabla prikazana na slici označava:12. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:13. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:14. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:15. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:16. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:17. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:18. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:19. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici prvenstvo prolaza ima vozilo označeno brojem:


20. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:21. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici vučenje vozila koje je u voznom stanju:22. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici prinudno zaustavljeno vozilo (sa uključenjem svih pokazivača pravca):


23. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:24. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici vozač vozila koje se kreće unazad:25. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, prema oznakama na kolovozu, vozaču putničkog vozila preticanje:26. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici vozaču žutog vozila:27. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, na delu puta koji je saobraćajnim znakom označen kao opasan uspon, odnosno kao opasna nizbrdica, na kome je mimoilaženje vozila nemoguće zbog suženja puta sa obe strane:28. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici kretanje vozila unazad:29. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici (zastoj saobraćaja), u slučaju potrebe da se omogući prolaz vozila pod pratnjom i vozila sa pravom prvenstva prolaza, propisan položaj su zauzela vozila označena brojem: (Zaokružiti dva tačna odgovora)

30. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici vozač vozila:31. Pitanje: Vozač koji na putu susretne ili ga sustigne vozilo, odnosno vozila sa prvenstvom prolaza, dužan je da: (Zaokružiti tri tačna odgovora)


32. Pitanje: Vozila pod pratnjom imaju prvenstvo prolaza u odnosu na sva druga vozila na raskrsnicama na kojima je saobraćaj regulisan: (zaokružiti dva tačna odgovora)

33. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:


34. Pitanje: Na autoputu:
35. Pitanje: Motorno vozilo koje zbog neispravnosti ne može samo da se kreće i kojem je istekla važnost registracione nalepnice:
36. Pitanje: Radi izvođenja željene radnje u saobraćaju vozač:
37. Pitanje: Vozaču vozila koje je parkirano ili zaustavljeno suprotno propisima biće:
38. Pitanje: Vozač koji upravlja vozilom pod dejstvom alkohola čiji je sadržaj alkohola u krvi 1,00 mg/ml:
39. Pitanje: Vozaču kome vozilo sa teretom premašuje najveće dozvoljene dimenzije za pojedine vrste vozila (dužina, širina i visina), zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom:40. Pitanje: Vozila koja su namenjena za izvođenje radova van puta kada u saobraćaju na putu imaju instalirana oruđa za izvođenje radova, koja nisu sklop vozila već izmenjeno sredstvo za rad:41. Pitanje: U saobraćaju na putu: (zaokruži dva tačna odgovora)

42. Pitanje: Na vozilima za prevoz putnika i teretnim vozilima, koja su prvi put registrovana u Republici Srbiji nakon 1. jula 2011. godine, kontrola uključenosti pokazivača pravaca, mora biti obezbeđena:


Završi test

Vreme:

60:00
Pozovite nas
069779734