Upiši se on-line
+381 69 7797 34 +381 11 266 77 88
logo gold signal
On-line Testovi

Test 251. Pitanje: Deo puta, ulice ili deo naselja po kome je dozvoljen isključivo saobraćaj pešaka je:
2. Pitanje: Pešački prelaz na slici je označen brojem:
3. Pitanje: Saobraćajna traka za uklјučivanјe je na slici označena brojem:
4. Pitanje: Saobraćajne trake na slici su označene brojevima:5. Pitanje: Da li vozač ima obavezu da prijavi promenu prebivališta nadležnom organu?
6. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:7. Pitanje: Svetlosni saobraćajni znak - trepćuće žuto svetlo, sa simbolom jedne ili više strelica, koje daje semafor, ima značenјe:
8. Pitanje: Svetlosni saobraćajni znak - zeleno svetlo sa simbolom jedne ili više strelica, koje daje semafor, ima značenјe:
9. Pitanje: Dopunska tabla prikazana na slici, postavlјena uz saobraćajni znak, označava:10. Pitanje: Dopunska tabla prikazana na slici, postavljena uz saobraćajni znak "Parkiralište" označava:11. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:12. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:13. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:14. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:15. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:16. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:17. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:18. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:19. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici prvenstvo prolaza ima vozilo označeno brojem:


20. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:21. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, na motoputu, na propisan način vuče priključna vozila:22. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:23. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, na stajalištu vozila javnog gradskog prevoza :24. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:


25. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:26. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici preticanje vozila ispred Vas:


27. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:28. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, na delu puta koji je saobraćajnim znakom označen kao opasan uspon, odnosno kao opasna nizbrdica, na kome je mimoilaženje vozila nemoguće zbogsuženja puta sa obe strane:29. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, na nepreglednom delu puta kretanje vozilom unazad:30. Pitanje: Vozilo označeno brojem 2 koje nakon skretanja ulevo nastavlja kretanje pravo, u situaciji prikazanoj na slici, propisno se kreće:31. Pitanje: Postupanje vozača vozila koji Vam dolazi u susret saobraćajnom trakom kojom se krećete, predstavlja:32. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:33. Pitanje: Na vozila pod pratnjom, pod uslovom da ne ugrožavaju bezbednost drugih učesnika u saobraćaju, se ne primenjuju odredbe Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima o: (Zaokružiti dva tačna odgovora)

34. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici postupanje vozača vozila regulisano je:


35. Pitanje: Na putu van naselja koji nije autoput ni motoput, vozač ne sme vozilom da se kreće brzinom većom od:

36. Pitanje: Kada se u vozilu bez bezbednosnog sedišta-korpe prevozi dete starije od tri godine:
37. Pitanje: Vozaču vozila koje je isključeno iz saobraćaja će biti vraćene oduzete registarske tablice:
38. Pitanje: Iz saobraćaja će biti isključeno vozilo: (Zaokruži dva tačna odgovora)

39. Pitanje: Vozač koji upravlja vozilom u saobraćaju na putu u kojem se ne nalazi odgovarajući svetloodbojni prsluk, kazniće se:
40. Pitanje: Kretanje po putu vozila, odnosno skupa vozila, koja ne ispunjavaju uslove u pogledu dimenzija (dužina, širina i visina) je:
41. Pitanje: Oznaka na pneumatiku TWI označava:
42. Pitanje: Teretna vozila koja su prvi put proizvedena, odnosno registrovani nakon 1. marta 2012. godine:Završi test

Vreme:

60:00
Pozovite nas
069779734