Upiši se on-line
+381 69 7797 34 +381 11 266 77 88
logo gold signal


1. Pitanje: Biciklistička staza je:
2. Pitanje: Oznaka prikazana na slici služi za označavanјe:3. Pitanje: Vozaču koji ima probnu vozačku dozvolu, za vreme upravlјanјa motornim vozilom:
4. Pitanje: Više uzastopnih kratkih zvižduka pištalјkom koji su dati od strane policijskog službenika znače:
5. Pitanje: Svetlosni saobraćajni znak − žuta trepćuća strelica, prikazan na slici, označava:6. Pitanje: Oznaka prikazana na slici označava:7. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, saobraćajna traka sa izmenlјivim smerom kretanјa na kojoj je saobraćaj regulisan semaforima je označena brojem:8. Pitanje: Dopunska tabla prikazana na slici, postavlјena uz saobraćajni znak „Put sa prvenstvom prolaza“, označava:9. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici dopunska tabla je sastavni deo:10. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:11. Pitanje: Saobraćajni znak prikazan na slici označava:12. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:13. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:14. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:15. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:16. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:17. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici vozilo policije se:18. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici dužni ste da:19. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, vođenje životinje iz vozila u saobraćaju na putu:20. Pitanje: Na mestu prikazanom na slici, između dva parkirana vozila, parkiranje:21. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici vozilo:22. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici ukoliko želite da nastavite kretanje:23. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici dužni ste da se krećete brzinom:24. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici preticanje:


25. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:26. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici bezbedno postupanje je da:27. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici skretanje ulevo je dozvoljeno iz saobraćajne trake označene brojem:28. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, prilikom približavanja raskrsnici:29. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:30. Pitanje: Uređaji za davanje posebnih zvučnih i svetlosnih znakova vozila sa prvenstom prolaza:
31. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici vozač vozila crvene boje će postupati po:32. Pitanje: Kada je na putu sa po jednom saobraćajnom trakom po smeru preticanje ili obilaženje nije dozvoljeno: (zaokružiti dva tačna odgovora)

33. Pitanje: Na putu za saobraćaj vozila u jednom smeru, vozač:
34. Pitanje: U motornom vozilu na prednjem sedištu ne sme da se prevozi: (zaokružiti dva tačna odgovora)

35. Pitanje: Ako vozač vozila, koje je isključeno iz saobraćaja, policijskom službeniku ne preda registarske tablice:
36. Pitanje: Da li je vozač dužan da bez odlaganja postupi po nalogu ovlašćenog lica i omogući merenja osovinskog opterećenja, odnosno ukupne mase vozila?
37. Pitanje: Ako vozilo koje je isključeno iz saobraćaja, ometa nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja policijski službenik može:
38. Pitanje: Vozač koji ne pomeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza, dok ga drugo vozilo pretiče, kazniće se:
39. Pitanje: Vozač vozila u kojem su ugrađeni sigurnosni pojasevi, koji u saobraćaju na putu ne koristi sigurnosni pojas na propisan način, kazniće se:
40. Pitanje: Kretanje po putu vozila, odnosno skupa vozila, koji sa teretom premašuju najveće dozvoljene dimenzije (dužina, širina i visina) propisane tehničkim normativima za pojedine vrste vozila je:
41. Pitanje: Najmanje dozvoljena dubina "šare" gazećeg sloja pneumatika teretnog vozila, kada ne postoji TWI oznaka iznosi:
42. Pitanje: Pneumatik na rezervnom točku, koji nije privremeni rezervni točak, u odnosu na pneumatike koji su postavljeni na točkove vozila, mora biti: (zaokruži dva tačna odgovora)Završi test

Vreme:

60:00
Pozovite nas
069779734