Upiši se on-line
+381 69 7797 34 +381 11 266 77 88
logo gold signal


1. Pitanje: Priključno vozilo za traktor je prikazano na slici broj:
2. Pitanje: Svetlosni znak - dva trepćuća ili rotaciona svetla plave boje na vozilu sa prvenstvom prolaza, koje se kreće po putu, znači obavezu vozača da: (Zaokružiti tri tačna odgovora)


3. Pitanje: Svetlosni saobraćajni znak − žuta trepćuća strelica prikazan na slici označava:4. Pitanje: Na semaforima sa trobojnim svetlima kojima se reguliše kretanјe vozila, kada se svetla postavlјaju po vertikalnoj osi, jedno ispod drugog, nјihov raspored je:
5. Pitanje: Natpis prikazan na slici („saobraćajni znak“) označava:6. Pitanje: Oznaku prikazanu na slici vozač može obići:7. Pitanje: Dopunska tabla prikazana na slici, postavlјena uz saobraćajni znak „Parkiralište“, označava:8. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:9. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:10. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:11. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:12. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:13. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:14. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:15. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:


16. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici dužni ste:17. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici na propisan način vuče priključna vozila:18. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:19. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici zaustavljanje vozila:20. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, kada se vozila ispred njega kreću, vozač crvenog vozila koji zadržava pravac kretanja:21. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici obilaženje vozila koje se zaustavilo radi propištanja pešaka:


22. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici preticanje:23. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici vozač vozila koje se pretiče:24. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, vozač vozila koje Vam dolazi u susret dužan je da:25. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici postupanje vozača vozila regulisano je: (Zaokružiti dva tačna odgovora)
26. Pitanje: Pre nego što napusti parkirano vozilo vozač mora da: (zaokružiti dva tačna odgovora)


27. Pitanje: Vozač ne sme da zaustavi ili parkira vozilo na delu puta gde bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do prepreke na putu bila manja od:
28. Pitanje: Vozač koji je vozilo zaustavio na šinama, zbog neispravnosti, dužan je da:
29. Pitanje: Vozač sme vozilom da vrši preticanje: (zaokružiti dva tačna odgovora)

30. Pitanje: Na putu za saobraćaj u oba smera, sa fizički odvojenim kolovoznim trakama vozač:
31. Pitanje: Svetloodbojni prsluk se mora nalaziti u: (zaokružiti dva tačna odgovora)

32. Pitanje: Bezbedna podešenost naslona za glavu podrazumeva da: (zaokružiti dva tačna odgovora)

33. Pitanje: Vozač je dužan da obrati pažnju na pešake koji: (zaokružiti dva tačna odgovora)

34. Pitanje: Vozilo propisno parkirano na parking mestu:
35. Pitanje: Isključenje vozila iz saobraćaja traje:
36. Pitanje: Policijski službenik će privremeno isključiti iz saobraćaja vozača koji: (zaokruži dva tačna odgovora)

37. Pitanje: Vozač koji upravlja vozilom koje nije upisano u jedinstveni registar vozila, zaštita mera zabrane upravljanja motornim vozilom:38. Pitanje: Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima i kada im je pridodato priključno vozilo:
39. Pitanje: Da li vozač mora dati ovlašćenom licu na uvid vozačku dozvolu, odnosno probnu vozačku dozvolu, pri kontroli u saobraćaju na putu?
40. Pitanje: Vozilo koje sa teretom premašuje najveću dozvoljenu širinu propisanu tehničkim normativima za tu vrstu vozila, može da učestvuje u saobraćaju na putu:
41. Pitanje: Obnovljeni pneumatici moraju na bočnoj stranici imati: (zaokružiti dva tačna odgovora)

42. Pitanje: Prenosni aparat za gašenje početnih požara, sa važećim dokazom o ispravnosti u skladu sa preporukom proizvođača:


Završi test

Vreme:

60:00
Pozovite nas
069779734