Upiši se on-line
+381 69 7797 34 +381 11 266 77 88
logo gold signal
On-line Testovi

Test 21. Pitanje: Uzdužna linija koja se koristi za najavljivanje blizine neisprekidane linije je:
2. Pitanje: Znak policijskog službenika - lagano mahanje horizontalno odručenom rukom gore - dole, sa dlanom otvorene šake okrenutim na dole, prikazan na slici, označava da:3. Pitanje: Svetlosni znak - crveno i plavo treptuće svetlo koja se neizmenično pale na vozilu pod pratnjom, za vozača koji susretne ta vozila, odnosno koga sustignu ta vozila, znači obavezu da: (zaokruži tri tačna odgovora)


4. Pitanje: Poprečna oznaka na kolovozu prikazana na slici ("Kosnik") označava:5. Pitanje: Dopunska tabla prikazana na slici, postavljena uz saobraćajni znak "Parkiralište" označava6. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava7. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:8. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:9. Pitanje: Brojčana oznaka na svetlosnom saobraćajnom znaku prikazana na slici označava:10. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:11. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:12. Pitanje: Saobraćajni znakovi koji učesnicima u saobraćaju pružaju potrebna obaveštenja o putu kojim se kreću i druga obaveštenja koja im mogu biti korisna su:
13. Pitanje: Zvučni znak upozorenja, na putu van naselja, vozač je dužan da upotrebi:
14. Pitanje: Pešak koji se kreće po kolovozu na putu van naselja:
15. Pitanje: Na mestimu na kome bi zaustavljeno, odnosno parkirano vozilo, ugrožavalo bezbednost drugih učesnika u saobraćaju ili predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanja pešaka:
16. Pitanje: Vozač je dužan da brzinu kretanja vozila prilagodi tako da: (zaokruži dva tačna odgovora)

17. Pitanje: Vozač putničkog vozila prikazanog na slici dužan je da se kreće brzinom koja nije veća od:
18. Pitanje: Vozač putničkog vozila prikazanog na slici dužan je da se kreće brzinom koja nije veća:19. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici preticanje:


20. Pitanje: Na putu sa po jednom saobraćajnom trakom po smeru preticanje ili obilaženje vozila nije dozvoljeno: (zaokruži dva tačna odgovora)

21. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici preticanje:22. Pitanje: Vozač kome je dat znak za preticanje dužan je da:
23. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, na putu u naselju, vozač vozila koje se kreće ispred Vas i sprečava Vaše brže kretanje:24. Pitanje: Posebni zvučni i svetlosni znaci vozila sa prvenstvom prolaza su:
25. Pitanje: Na prelazu puta preko železničke pruge vozač:
26. Pitanje: Vozač koji prilazi raskrsnici:
27. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:
28. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici skretanje udesno je dozvoljeno iz saobračajne trake označene brojem:29. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici vozaču vozila označenog sa brojem 1:30. Pitanje: U slučaju da značenje saobraćajne signalizacije odstupa od pravila saobraćaja vozač je dužan da postupi u skladu sa:
31. Pitanje: Nepropisno postupanje vozača koje je u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja (nasilnička vožnja), kao na slici, kazniće se:32. Pitanje: Policijski službenik će privremeno isključiti iz saobraćaja vozača koji: (zaokruži dva tačna odgovora)

33. Pitanje: U saobraćaju na putu:
34. Pitanje: Točak upravljača motornih vozila najveće dozvoljene mase do 3.500 kg:
35. Pitanje: Redovni šestomesečni tehnički pregled može se obaviti najranije:
36. Pitanje: Kolovoz je na slici označen brojem:
37. Pitanje: Lice koje se zatekne ili naiđe na mesto saobraćajne nezgode u kojoj ima povređenih lica dužno je da odmah obavesti
38. Pitanje: Motornim vozilom, odnosno skupom vozila, može samostalno da upravlja vozač koji:
39. Pitanje: Dnevno vreme upravljanja je ukupno vreme upravljanja vozilom:
40. Pitanje: Vozač koji je nesposoban za bezbedno upravljanje vozilom, odnosno koji je u tolikoj meri umoran, odnosno bolestan ili je u takvom psihičkom stanju da nije sposoban da bezbedno upravlja vozilom:
41. Pitanje: Neposredno regulisanje saobraćaja na putevima vrše:
42. Pitanje: Svetlosni saobraćajni znak - crveno svetlo sa simbolom jedne ili više strelica, koje daje semafor, ima značenje:


Završi test

Vreme:

60:00
Pozovite nas
069779734