Upiši se on-line
+381 69 7797 34 +381 11 266 77 88
logo gold signal
On-line Testovi

Test 191. Pitanje: Radna mašina je prikazana na slici broj:
2. Pitanje: Parkiralište je na slici označeno brojem:
3. Pitanje: Svetlosni znak - jedno trepćuće ili rotaciono svetlo plave boje na vozilu sa prvenstvom prolaza koje se kreće po putu, znači obavezu za vozača koji vidi to svetlo da: (Zaokružiti dva tačna odgovora)

4. Pitanje: Naizmenično palјenјe dva okrugla crvena svetla, na semaforu prikazanom na slici, označava: (Zaokružiti tri tačna odgovora)


5. Pitanje: Svetlosni saobraćajni znak prikazan na slici označava:


6. Pitanje: Oznaka na kolovozu prikazana na slici označava:7. Pitanje: Oznaka na kolovozu označena na slici služi za:8. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici linija vodilјa je označena brojem:
9. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:10. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:11. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:12. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:13. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:14. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:15. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:16. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:


17. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:


18. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici vozilo vuče priključna vozila:19. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:20. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici parkiranje:


21. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, kada se zeleno i žuto vozilo ne kreću, vozač crvenog vozila koji zadržava pravac kretanja:22. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici (oba vozača zadržavaju pravac kretanja kroz raskrsnicu), vozaču žutog vozila:23. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici preticanje:24. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici vozač vozila koje se pretiče:25. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:26. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici krećete se na:27. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici pravilno se kreće vozilo označeno brojem:28. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici postupanje vozača vozila regulisano je: (Zaokružiti dva tačna odgovora)
29. Pitanje: Na vozila pod pratnjom, pod uslovom da ne ugrožavaju bezbednost drugih učesnika u saobraćaju, se ne primenjuju odredbe zakona o: (zaokružiti dva tačna odgovora)

30. Pitanje: Ako se vozač nakon obilaženja zaustavljene kolone ne bi mogao bezbedno uključiti u saobraćajnu traku namenjenu za smer kojim se kreće, obilaženje:
31. Pitanje: Na putu za saobraćaj vozila u oba smera sa tri saobraćajne trake, vozač:
32. Pitanje: Bezbedno korišćenje sigurnosnog pojasa podrazumeva: (zaokružiti tri tačna odgovora)33. Pitanje: Vozač i putnici moraju koristiti ugrađene sigurnosne pojaseve u vozilu:

34. Pitanje: Vozač koji naiđe na predmet ili prepreku na putu koje ugrožavaju bezbednost saobraćaja i koje može da ukloni:
35. Pitanje: Ako se vozač pojavi na mestu sa kojeg se uklanja nepropisno parkirano vozilo:
36. Pitanje: Iz saobraćaja će biti isključeno vozilo: (Zaokruži dva tačna odgovora)

37. Pitanje: Vozaču koji parkira vozilo na pešačkom prelazu, zaštitna mera zabrane upravlja vozilom:38. Pitanje: Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorije B sme da upravlja u saobraćaju na putu: (Zaokružiti dva tačna odgovora)

39. Pitanje: Prilikom upravljanja vozilom na putu vozač je dužan da:
40. Pitanje: Kretanje po putu vozila, odnosno skupa vozila, je vanredni prevoz ako ukupna masa vozila, odnosno skupa vozila, prelazi:
41. Pitanje: Pneumatik na rezervnom točku mora biti:
42. Pitanje: Oprema za pružanje prve pomoći veličine "B" mora postojati:


Završi test

Vreme:

60:00
Pozovite nas
069779734