Upiši se on-line
+381 69 7797 34 +381 11 266 77 88
logo gold signal
On-line Testovi

Test 181. Pitanje: Motorno vozilo, sa električnim pogonom, namenjeno za vršenje rada, najveće nominalne snage 120 kW, čija je masa 1.500 kg i najveću konstruktivnu brzinu kretanja 50 km/h, je:
2. Pitanje: Svetlosni znak - jedno trepćuće ili rotaciono svetlo plave boje na vozilu sa prvenstvom prolaza koje stoji na kolovozu, znači obavezu za vozače drugih vozila da: (Zaokružiti tri tačna odgovora)


3. Pitanje: Semafori prikazani na slici namenјeni su za:4. Pitanje: Znak koji daje uređaj za davanјe svetala za regulisanјe kretanјa tramvaja, prikazan na slici, označava:5. Pitanje: Svetlosni saobraćajni znak u obliku zelene strelice (uslovni znak), koji je dodat semaforu sa trobojnim svetlima, na kojem je uklјučeno crveno ili žuto svetlo, ima značenјe:
6. Pitanje: Oznakama na kolovozu se: (Zaokružiti 3 tačna odgovora)7. Pitanje: Dopunska tabla prikazana na slici, postavlјena uz saobraćajni znak „Ograničenјe brzine“, označava:8. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:9. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:10. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:11. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:12. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:13. Pitanje: Izričita naredba data znakom izričitih naredbi postavljenom na putu važi:
14. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:15. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:


16. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, vozač putničkog vozila dužan je da:17. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici kolona zaustavljenih motornih vozila na putu van naselja:


18. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici (trg):19. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:20. Pitanje: U situaciji kada se krećete putem sa prvenstvom prolaza, a vozila u raskrsnici ispred Vas se ne kreću:21. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:22. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, preticanje vozila koje se zaustavlja radi propuštanja pešaka:23. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici vozač vozila koje se pretiče:24. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici polukružno okretanje skupa vozila:


25. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici krećete se na:26. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:27. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici postupanje vozača vozila regulisano je:28. Pitanje: Vozač koji na putu susretne ili ga sustigne vozilo, odnosno vozila pod pratnjom, dužan je da: (zaokružiti dva tačna odgovora)

29. Pitanje: Obilaženje saobraćajnom trakom namenjenom za kretanje vozila iz suprotnog smera, pri čemu se prelazi preko neisprekidane uzdužne linije, je dozvoljeno:
30. Pitanje: U slučaju zastoja saobraćaja na putu sa fizički odvojenim kolovoznim trakama, vozači su dužni uvek dužni da zauzimanjem položaja uz desnu, odnosno levu ivicu saobraćajne trake, ostave slobodan prostor namenjen da u slučaju potrebe omoguće prolaz:
31. Pitanje: Ugrađene sigurnosne pojaseve u vozilu: (zaokružiti tri tačna odgovora)32. Pitanje: Uređaj, odnosno sredstvo, kojim se može otkrivati ili ometati rad uređaja za merenje brzine kretanja vozila:
33. Pitanje: Predmet odnosno materiju koja se nalazi na putu i koja potiče sa vozila kojim vozač upravlja, vozač je dužan da:
34. Pitanje: Ako je razlog za isključenje vozila nastao na delu puta gde će ono ometati, odnosno ugrožavati bezbednost saobraćaja:
35. Pitanje: Policijski službenik može premestiti, odnosno naložiti da se premesti:
36. Pitanje: Policijski službenik će privremeno isključiti iz saobraćaja vozača koji: (zaokruži dva tačna odgovora)

37. Pitanje: Vozaču koji ne propusti vozilo koje se kreće na koji ulazi nakon što prođe dodatni svetlosni saobraćajni znak u obliku zelene strelice (uslovni znak), zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom:38. Pitanje: Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorije BE sme da upravlja u saobraćaju na putu skupovima vozila koji čine vučno vozilo koje: pripada kategoriji V i priključno vozilo čija: (Zaokružiti dva tačna odgovora)
39. Pitanje: Zdravstvenom pregledu radi utvrđivanja psihofizičke sposobnosti moraju se u određenom roku podvrgavati: (Zaokružiti dva tačna odgovora)

40. Pitanje: Lice sa probnom vozačkom dozvolom može upravljati motonim vozilom:
41. Pitanje: Prenosni aparat za gašenje početnih požara, u putničkim vozilima, je obavezan:
42. Pitanje: Uže ili polugu za vuču moraju imati:


Završi test

Vreme:

60:00
Pozovite nas
069779734