Upiši se on-line
+381 69 7797 34 +381 11 266 77 88
logo gold signal


1. Pitanje: Motorno vozilo namenjeno za vršenje rada, koje ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin, četiri točka, najveću efektivnu snagu 20 kW, čija je masa 580 kg i najveću konstruktivnu brzinu kretanja 50 km/h, je:
2. Pitanje: Saobraćajna traka je na slici označena brojevima: Broj potrebnih odgovora: 2

3. Pitanje: Ako je bar jedan učesnik ili lice koje je pretrpelo materijalnu štetu, u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je nastala manјa materijalna šteta, zahtevao vršenјe uviđaja ostali učesnici:
4. Pitanje: Svetlosni znak na vozilu policije koje predstavlјa vozilo s prvenstvom prolaza, ispisan na displeju u vidu promenlјive poruke, znači za vozača vozila koje se nalazi neposredno iza policijskog vozila koje daje ovaj svetlosni znak:5. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici radnik izvođača radova daje znak zastavicom koji označava:6. Pitanje: Uklјučena uspravna ili kosa crta, odnosno nјihova kombinacija, na uređajima za davanјe svetala za regulisanјe kretanјa tramvaja označava:
7. Pitanje: Oznaka prikazana na slici („Strelica“) služi za:8. Pitanje: Dopunska tabla prikazana na slici, postavlјena uz saobraćajni znak, označava:9. Pitanje: Dopunska tabla prikazana na slici, postavlјena uz saobraćajni znak „Parkiralište”, označava:10. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:11. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:12. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:13. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:14. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:15. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:16. Pitanje: Znak opasnosti koji je na putu u naselju na udaljenosti manjoj od 150 m ispred opasnog mesta:
17. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici prvenstvo prolaza ima vozilo označeno brojem:


18. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici na parkiranom vozilu noćna svetla:


19. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici kolona zaustavljenih motornih vozila na putu u naselju:


20. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici zaustavljanje vozila:21. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici parkiranje:


22. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici možete:
23. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, vozaču putničkog vozila, preticanje:24. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici preticanje:25. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici brže kretanje vozila u levoj saobraćajnoj traci:26. Pitanje: Na mostu, u situaciji prikazanoj na slici:27. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici vozač, koji se uključuje u saobraćaj iz garaže na nepreglednom mestu, dužan je da:28. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici postupanje vozača vozila regulisano je:29. Pitanje: Na raskrsnici prikazanoj na slici postupanje vozača regulisano je:30. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici preticanje:


31. Pitanje: Neposredno ispred raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja:
32. Pitanje: U slučaju zastoja saobraćaja na putu gde sdu kolovozne trake fizički odvojene, vozači čija vozila se ne nalaze u krajnjoj levoj saobraćajnoj traci dužni su da:

33. Pitanje: Vozač vozila za organizovani prevoz dece koje je zaustavljeno radi njihovog ulaska, odnosno izlaska, mora:
34. Pitanje: Kada je na putu sa po jednom saobraćajnom trakom po smeru, zaustavljeno vozilo za organizovan prevoz dece, radi njihovog ulaska i izlaska, vozači ostalih vozila koja se kreću tim putem:
35. Pitanje: U slučaju kada znaci koje daje ovlašćeno lice odstupaju od značenja saobraćajnog znaka vozač je dužan da postupi po:
36. Pitanje: Ako vozač vozila ne postupi po naredbi da upotrebi zimsku opremu, odnosno lance za sneg:
37. Pitanje: Iz saobraćaja će biti isključeno vozilo kod koga: (Zaokružiti dva tačna odgovora)

38. Pitanje: Vozaču koji upravlja vozilom pod dejstvom alkohola čija je sadržina više od 0,30 mg/ml do 0,5 mg/ml, zaštitna mera zabrane upravljanja vozilom:39. Pitanje: Kontrolom zdravstvenom pregledu mora se podvrgnuti vozač:
40. Pitanje: Korišćenje vozačke dozvole čiji je nestanak vozač prijavio nadležnom organu:
41. Pitanje: Postojanje rezervnog točka u motornom vozilu:
42. Pitanje: U oznaci pneumatika 180/60 R 14 82 T oznaka 60 označava:


Završi test

Vreme:

60:00
Pozovite nas
069779734