Upiši se on-line
+381 69 7797 34 +381 11 266 77 88
logo gold signal
On-line Testovi

Test 15



1. Pitanje: Motorno vozilo, sa električnim pogonom, četiri točka, najveće nominalne snage 120 kW, čija je masa 2.000 kg i koje ima 20 mesta za sedenje uključujući mesto za sedenje vozača, je:








2. Pitanje: Saobraćajne trake, na autoputu, su na slici označene brojevima: Broj potrebnih odgovora: 2













3. Pitanje: Svaki učesnik u saobraćaju dužan je da se ponaša: (Zaokružiti dva tačna odgovora)









4. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici kada je vozilo policije zaustavlјeno dužni ste da: (Zaokružiti tri tačna odgovora)













5. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici radnik izvođača radova daje znak zastavicom koji označava:











6. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:











7. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:











8. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:











9. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:











10. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:











11. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:











12. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:











13. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:











14. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:











15. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:











16. Pitanje: Znak opasnosti koji je postavljen na putu van naselja na udaljenosti manjoj od 150 m ili većoj od 250 m ispred opasnog mesta na putu:








17. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici vozač vozila policije:










18. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici na parkiranom vozilu noćna svetla:










19. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici kolona zaustavljenih motornih vozila na putu u naselju:










20. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici zaustavljanje vozila:











21. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici parkiranje:










22. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici vozači vozila:










23. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, vozaču putničkog vozila koje vuče priključno vozilo, preticanje:











24. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici preticanje:











25. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici brže kretanje vozila u desnoj saobraćajnoj traci:











26. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:











27. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, kao vozač vozila koje je zaustavljeno na putu, da bi se bezbedno uključili u saobraćaj, obavezni ste da:











28. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici skretanje ulevo iz saobraćajne trake označene strelicom za skretanje ulevo:










29. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici vozač:










30. Pitanje: Vozač je na javnom putu dužan da uključi sve pokazivače pravca na vozilu: (zaokružiti dva tačna odgovora)









31. Pitanje: Na raskrsnici sa kružnim tokom saobraćaja:








32. Pitanje: Na putu za saobraćaj vozila u oba smera sa najmanje četiri saobraćajne trake, vozač:








33. Pitanje: Kada lica koja ulaze, odnosno izlaze iz tramvaja zaustavljenog na stajalištu, moraju da pređu preko saobraćajne trake, vozač vozila koji se kreće tom saobraćajnom trakom iza tramvaja:








34. Pitanje: U slučaju kada znaci koje daje ovlašćeno lice odstupaju od značenja svetlosnog saobraćajnog znaka vozač je dužan da postupi po:








35. Pitanje: Ako se vozilo kreće na putu na kojem kretanje tog vozila nije dozvoljeno:








36. Pitanje: Policijski službenik će privremeno isključiti iz saobraćaja vozača koji: (zaokruži dva tačna odgovora)









37. Pitanje: Vozač koji kod sebe nema vozačku dozvolu kada upravlja vozilom, kazniće se:








38. Pitanje: Kandidat za vozača tokom praktične obuke i polaganja praktičnog ispita:








39. Pitanje: Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorije sme da upravlja u saobraćaju na putu: (Zaokružiti dva tačna odgovora)










40. Pitanje: Vozačku dozvolu za upravljanje vozilima kategorije CE mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom kategorije:








41. Pitanje: Postojanje rezervnog točka u vozilu








42. Pitanje: U oznaci pneumatika 195/65 R 16 89 H konstrukcija je iskazana kodom:








Završi test

Vreme:

60:00