Upiši se on-line
+381 69 7797 34 +381 11 266 77 88
logo gold signal
On-line Testovi

Test 141. Pitanje: Motorno vozilo koje ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom koji nije na benzin, četiri točka, najveću efektivnu snagu 120 kW, čija je masa 2.000 kg i koje ima 16 mesta za sedenje uključujući mesto za sedenje vozača, je:
2. Pitanje: Koja od nabrojanih površina je put? Broj potrebnih odgovora: 2


3. Pitanje: Neposredno regulisanјe saobraćaja u zoni škole mogu vršiti: (Zaokružiti dva tačna odgovora)


4. Pitanje: Svetlosni znak koji policijski službenik daje baterijskom lampom koja emituje postojano crveno svetlo mašući upravno na uzdužnu osu puta, znači obavezu vozača vozila koje se kreće na delu puta gde se taj svetlosni znak daje i na koga se znak odnosi, da:
5. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici radnik izvođača radova daje znak zastavicom koji označava:6. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:7. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:8. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:9. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:10. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:11. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:12. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:13. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:14. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:15. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:16. Pitanje: Saobraćajni znakovi koji su izvedeni sa izmenljivim sadržajem poruka: (Zaokružiti dva tačna odgovora)

17. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici vozilo policije se:


18. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici motorno vozilo koje na putu vuče neispravno motorno vozilo ne sme se kretati brzinom većom od:19. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici sigurnosni trougao:


20. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici vozila su zaustavljena i parkirana na:


21. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, u blizini vrha prevoja, zaustavljanje i prakiranje:22. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:


23. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, preticanje:


24. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici preticanje:


25. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici preticanje tramvaja je dozvoljeno:26. Pitanje: Vozaču skupa vozila, u situaciji prikazanoj na slici:27. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici vozač crvenog vozila kada se uključuje u saobraćaj mora:
28. Pitanje: Utotreba žutog rotacionog ili trepćućeg svetla dozvoljena je:
29. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici prvenstvo prolaza ima vozilo označeno brojem:


30. Pitanje: Vozač koji ulazi vozilom na put sa prvenstvom prolaza:

31. Pitanje: Vozaču koji se kreće putem koji nije put sa prvenstvom prolaza, neposredno ispred raskrsnice i na raskrsnici:
32. Pitanje: U slučaju zastoja saobraćaja na putu gde sdu kolovozne trake fizički odvojene, vozači čija vozila se nalaze u krajnjoj levoj saobraćajnoj traci dužni su da:

33. Pitanje: Vozač vozila koji obilazi autobus zaustavljen na stajalištu:
34. Pitanje: Međusobno prvenstvo prolaza učesnika u saobraćaju, koji na raskrsnici svetlosnim saobraćajnim znakovima istovremeno dobijaju pravo prolaza, reguliše se:
35. Pitanje: Kada je vozilo isključeno iz saobraćaja troškove obezbeđenja vozila i tereta i smeštaja putnika snosi:
36. Pitanje: Policijski službenik će privremeno isključiti iz saobraćaja vozača koji: (zaokruži dva tačna odgovora)

37. Pitanje: Vozač koji ne uključi sve pokazivače pravca kada se na javnom putu kreće unazad, kazniće se:
38. Pitanje: Vozač sa probnom vozačkom dozvolom, kada upravlja vozilom u saobraćaju na putu:
39. Pitanje: Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorije B sme da upravlja u saobraćaju na putu: (Zaokružiti dva tačna odgovora)

40. Pitanje: Vozač kome je izdata vozačka dozvola ne upravlja vozilom savesno i na propisan način ako ima:
41. Pitanje: Rezervni točak:
42. Pitanje: U oznaci pneumatika 180/60 R 14 82 T oznaka R označava:


Završi test

Vreme:

60:00
Pozovite nas
069779734