Upiši se on-line
+381 69 7797 34 +381 11 266 77 88
logo gold signal


1. Pitanje: Motorno vozilo koje ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin, četiri točka, najveću efektivnu snagu 120 kW, čija je masa 2.000 kg i koje ima 10 mesta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača, je:
2. Pitanje: Koje od navedenih uslova mora ispunјavati autoput? Broj potrebnih odgovora: 33. Pitanje: Pešak je prikazan na slikama broj: (Zaokružiti dva tačna odgovora)
4. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, kada policijski službenik daje svetlosni znak baterijskom lampom koja emituje postojano crveno svetlo mašući upravno na uzdužnu osu puta, dužni ste da:5. Pitanje: Znak koji daje policijski službenik prikazan na slici označava:6. Pitanje: Svetlosni saobraćajni znak prikazan na slici označava:7. Pitanje: Oznaka prikazana na slici („Polјa za usmeravanјe saobraćaja“) označava:8. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:9. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:10. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:11. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:12. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:13. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:14. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:15. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:16. Pitanje: Saobraćajni znakovi koji učesnike u saobraćaju upozoravaju na opasnost koja im preti na određenom mestu, odnosno delu puta i obaveštavaju o pridodi te opasnosti su:
17. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:


18. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici odstojanje između vučnog i vučenog motornog vozila koje se vuče užetom mora da isnosi:19. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici sigurnosni trougao:


20. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici parkiranje vozila je izvršeno na:21. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:22. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:
23. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, vozaču vozila označenog brojem 2 preticanje:24. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, na putu sa tri saobraćajne trake po klizavom kolovozu, preticanje:


25. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, preticanje sa desne strane:


26. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:27. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici vozač putničkog vozila:28. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici vozaču crnog vozila:29. Pitanje: Na vozilu koje je prinudno zaustavljeno na putu, žuto trepćuće ili rotaciono svetlo, kao upozorenje:
30. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici prvenstvo prolaza ima vozilo označeno brojem:31. Pitanje: Na raskrsnici, na putu sa prvenstvom prolaza, preticanje vozila koje skreće ulevo:
32. Pitanje: Kretanje vozila unazad pri smanjenoj vidljivosti:
33. Pitanje: Na putu u naselju sa najmanje dve saobraćajne trake za isti smer, vozač vozila čija je najveća konstruktivna brzina 25 km/h:
34. Pitanje: U slučaju kada se značenje svetlosnog saobraćajnog znaka razlikuje od pravila saobraćaja vozač je dužan da postupi po:35. Pitanje: Iz saobraćaja će biti isključeno vozilo: (Zaokruži dva tačna odgovora)

36. Pitanje: Policijski službenik će privremeno isključiti iz saobraćaja vozača koji: (Zaokruži dva tačna odgovora)

37. Pitanje: Vozač sa probnom vozačkom dozvolom, koji upravlja vozilom koje nije označeno posebnom oznakom "P", kazniće se:
38. Pitanje: Utvrđivanje da li je vozač u tolikoj meri umoran, bolestan ili je u takvom psihofizičkom stanju da bezbedno upravlja vozilom, vrši se:
39. Pitanje: Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorije B sme da upravlja u saobraćaju na putu: (Zaokružiti dva tačna odgovora)

40. Pitanje: Vozač kome je izdata vozačka dozvola ne upravlja vozilom savesno i na propisan način ukoliko je:
41. Pitanje: Prenosni aparat za gašenje početnih požara, sa važećim dokazom o ispravnosti u skladu sa preporukom proizvođača:
42. Pitanje: U oznaci pneumatika 180/60 R 14 82 T oznaka 14 označava:


Završi test

Vreme:

60:00
Pozovite nas
069779734