Upiši se on-line
+381 69 7797 34 +381 11 266 77 88
logo gold signal


1. Pitanje: Svetlosni saobraćajni znak - treptuće žuto svetlo koji daje semafor ima značenje:
2. Pitanje: Policijski službenik propisan znak kojim se naređuje ubrzanje kretanja:
3. Pitanje: Svetlosni saobraćajni znak prikazan na slici ima značenje:4. Pitanje: Znak koji daje policijski službenik prikazan na slici, kada se nalazi na kolovozu, označava:5. Pitanje: Razdelna udvojena kombinovana linija, prikazana na slici,daje mogućnost prelaska preko linije6. Pitanje: Boja linije za odvajanje saobraćajnih traka za kretanje vozila javnog prevoza putnika je:
7. Pitanje: Dopunske table koje sadrže poruke u obliku simbola, kao u situaciji na slici:8. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:9. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:10. Pitanje: Znak izričite naredbe se postavlja:
11. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:12. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:13. Pitanje: Svetlosne oznake na putu van naseljenih mesta označavaju:
14. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici preticanje:


15. Pitanje: Tramvaj koji se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza sme da se pretiče:
16. Pitanje: Kada policijsko vozilo sa prvenstvom prolaza daje istovremeno i svetlosni znak upozorenja (uzastopno ili naizmenično uključivanje dugih svetala), vozač vozila koje se kreće neposredno ispred policijskog vozila koje daje te znake mora:
17. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:


18. Pitanje: Vozač koji želi da prođe raskrsnicu, na kojoj ima prvenstvo prolaza:
19. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:
20. Pitanje: Vozač vozila koji skreće ulevo dužan je da skretanje izvrši:
21. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici vozač crvenog vozila:22. Pitanje: U slučaju kada se značenje saobraćajnih znakova razlikuje od značenja oznaka na kolovozu i trotoaru vozač je dužan da postupi po:
23. Pitanje: Vase postupanje u situaciji prikazanoj na slici predstavlja:24. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:25. Pitanje: Vozač koji zaustavlja ili parkira vozilo na javnom putu na kome se saobraćaj odvija u oba smera, dužan je da ga zaustavi, odnosno parkira neposredno uz:
26. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, nakon saobraćajnog znaka, morate se kretati brzinom koja nije veća:27. Pitanje: Vozač putničkog vozila prikazanog na slici dužan je da se kreće brzinom koja nije veća od:
28. Pitanje: Vozač je dužan da brzinu kretanja vozila prilagodi tako da: (zaokruži dva tačna odgovora)

29. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:30. Pitanje: Vozač ne sme vozilom da vrši preticanje ili obilaženje: (zaokruži dva tačna odgovora)

31. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici vozaču vozila označenog sa brojem 1:32. Pitanje: Učesnik saobraćajne nezgode, u kojoj je neko od učesnika pretrpeo materijalnu štetu i zahteva vršenje uviđaja, koji ne ostane na mestu saobraćajne nezgode do završetka uviđaja, kazniće se:
33. Pitanje: Iz saobraćaja će biti isključeno vozilo: (zaokruži dva tačna odgovora)

34. Pitanje: Da li teret na vozilu može biti smešten i obezbeđen tako da može ispasti, rasipati se ili vući se po putu ?
35. Pitanje: Vozač vozila kojim se prevoze opasne materije, odnosno vrši vanredni prevoz, kada upravlja vozilom u saobraćaju na putu:
36. Pitanje: Svetlosni snop kratkog svetla motornih vozila, osim traktora, mora da osvetli:
37. Pitanje: Označena udaljenost između vozila prikazana na slici je:38. Pitanje: Vlasnik, odnosno korisnik vozila dužan je da prijavi promenu bilo kog podatka koji se upisuje u saobraćajnu dozvolu u roku od:
39. Pitanje: Vozač kome je izdata probna vozačka dozvola ne upravlja vozilom savesno i na propisan način ako ima:
40. Pitanje: Biciklistička traka je na slici označena brojem:
41. Pitanje: Puni dnevni odmor vozača teretnog vozila ili skupa vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kg traje najmanje:
42. Pitanje: Vozač koji je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je neko lice zadobilo telesne povrede, ili je poginulo, ili je nastala velika materijalna šteta dužan je da:


Završi test

Vreme:

60:00
Pozovite nas
069779734